Maskowanie służy do umieszczania bitmapy lub obrazu wektorowego w kształcie w celu dopasowania rozmiaru obrazu do kształtu. Maski służą na przykład do usuwania tła obrazu lub umieszczania obrazu w tekście lub w kształcie wektorowym.

Maskowanie

Ułóż> Maskowanie> Umieść w masce

Wybierz zdjęcie, wybierz Umieść w masce i zaznacz tekst, aby użyć go jako maski dla mapy bitowej.