Dodaj wymiar do swojego projektu dzięki realistycznym efektom cieni w EasySIGN.

Utwórz cień

Efekty> Cień
Wybierz efekt cienia i ustaw typ. Każdy typ można zastosować w dostępnych efektach cienia.

Efekty cienia
Perspektywa Cień jest umieszczony w widoku perspektywicznym
Blokować Cień jest umieszczony za obiektem
Spadek Za obiektem pada cień
Odlew Cień spada z obiektu
Typy cienia

Typy można wybrać dla każdego efektu cienia.

Normalna Cień ciągnie się za obiektem
Pieczęć z zakładką Cień znajduje się częściowo za obiektem
Pieczęć Między obiektem a cieniem jest dodawany dodatkowy odstęp
Zarys oryginału Wokół obiektu dodawany jest dodatkowy kontur
Wynik konspektu Wokół wyniku cienia zostanie dodany dodatkowy kontur
Dostosuj cień

Zmień cień za pomocą Przeciągnij narzędzie lub zmień wartości w Nieruchomości menu, w którym modyfikujesz wszystkie ustawienia cienia i wybierasz żądany typ cienia.

Miękki cień

Efekty> Cień> Miękki cień ...
Twórz przezroczyste cienie z miękkimi krawędziami, aby uzyskać gładki projekt cienia. Po prostu wejdź w cień Offset wartości, Przezroczystość odsetek, Kolor i Rozkład.